Industrien nyder godt af den øgede interesse i at videreudvikle og effektivisere processer. Der findes i dag mange muligheder, der giver langt mere nøjagtige og ikke mindst brugbare data. Det er essentielt for at kunne få en velfungerende industri. Læs mere her omkring hvad ledningsevnemålere er, og hvorfor de er vigtige.

HVAD ER LEDNINGSEVNEMÅLERE?

Selve målprincippet, altså grunden til at det bruges, er til at bestemme en opløsnings elektriske ledningsevne. Det vil sige, at man skal finde den ioniske styrke. Helt principielt så er det blot evnen til at kunne lede elektrisk strøm. Det er som selvfølge ikke noget, som de fleste møder i deres hverdag. Derfor er det bestemt heller ikke en almen viden, dog er det vigtigt indenfor mange processer indenfor industrien. Det er en udvidet og meget kompleks teknologi, og derfor bruges de også i meget krævende processer i dag, og det skal derfor ikke undervurderes.

DISSE EGENSKABER ER VIGTIGE

Ledningsevnemålere skal alt efter brugen besidde nogle helt klare egenskaber, som er essentielle. Først og fremmest er det vigtigt, at man har både en ledningsevnemåler samt en transmitter. Dette giver de ønskede resultater. Følgende er specielt vigtige egenskaber, som ikke må tages for givet

  • Måleren skal være robuste
  • Måleren skal være præcis
  • Måleren skal være pålidelig

Disse tre faktorer er vigtige for at kunne gøre den nytte, som er meningen med hele arbejdet med ledningsevnemålere. De skal være robuste, da de i mange tilfælde kan blive udsat for høje temperaturer og skadende væsker. De skal være præcise, da det i de fleste tilfælde i arbejdet med

målerne er meget få detaljer, som gør den store forskel for alt det forgående arbejde. Sidst er det vigtigt, at måleren er pålidelig. Arbejdet skal ikke tages med et gran salt. Ledningsevnemålere skal give de rigtige svar, ellers er det ikke til nogen nytte.

TRANSMITTER

TRANSMITTER

Dertil skal man som tidligere nævnt bruge en transmitter. Det mest optimale er at anvende en transmitter, som kan vise ledningsevnen ved to forskellige kanaler. Derudover kan man med stor fordel investere i en kvalitets transmitter fra starten. Der tilbydes derved ofte ingen vedligeholdelse samt lang holdbarhed.

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her